Info fra styret i velforeningen.

Covid-19 pandemien rammer også vårt lille samfunn i Ytre Beiarn. Dvs. at vi må forholde oss til smittevern reglement og bestemmelser fra regjering.

Utsetting av trapp på kaia. Det satses på å få på plass trapp på Øineskaia 1.mai helg, lørdagen. Det trengs min. 3 menn/kvinner til tunge løft. Den som har mulighet å delta bes ta kontakt med Roger Anton tlf. 915 70 760.

Når det gjelder taxibåt. Trond kjører foreløpig kun Hansvikbåten, dette pga 2 m avstands regelen. Dvs at alle som ønsker transport med Trond må ta direkte kontakt med han for å avtale nærmere. Det gjelder reisende både fra Kjelling og Tvervik.
Tlf: 480 89 555

Vær/føreforhold. Her er fortsatt endel snø på landet som gjør ferdsel på veien utfordrende pr. dags dato. Dette gjelder spesielt fra Dala og utover til Agnes, og fra Stranda og innover mot Nordland og Sandvika. Men snøen er mye råtten som gjør at den vil forsvinne fort, spesielt hvis godvær med sol og varmegrader slår til som meldt i neste uke.

Når det gjelder dugnaden i juni, årsmøtet og elgfesten, vil vi komme tilbake med mer info etter hvert. Med ønske om friske og gode vårdager fra styret!!

Elisabeth Øines Jørgensen
nestleder i YBVF

At far min kunne gjera –

Bjørn Nordland har laget et minneskriv om vår far Olav. Det ligger under “Fortellinger fra Beiarn”:

“At far min kunne gjera” – Heter det i en sang av Vinje, og det er noe jeg har kommet til å tenke på nå når jeg selv har opplevd et langt liv, synes jeg har fått gjort en del, og er fornøyd med tilværelsen.” Les videre her.

Oppfordrer alle som har gode gamle eller nye historier å fortelle fra Ytre Beiarn om å sende dem til oss. 🙂

Epost: tonohe@gmail.com.

Koronasmitte – bruk av fritidseiendom i Beiarn

Vi har i dag fått følgende informasjon fra Beiarn kommune:

****************************

Som kjent har regjeringen innført retningslinjer hvor det bes om å  ikke å benytte hytte/fritidseiendom utenfor egen bostedskommune. Dette primært fordi helsevesenet i de fleste hyttekommuner ikke er dimensjonert til å håndtere en pandemi i en stor befolkning, men også ut fra potensielt store transportutfordringer ved eventuell sykdom.

Link til forskriften:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Forskriften åpner for «Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader…»

Beiarn kommune vil utbetale tilskudd til båtruten i Beiarfjorden som normalt, og forstår det slik at det fortsatt kan gis et tilbud om transport.

Beiarn kommune ber alle eiere at fritidseiendom/hytte i Beiarn respektere de retningslinjer som kommer fra regjeringen, og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake hit når denne spesielle situasjonen er over.

Mvh.
Frank Movik
Kommunelleder

*********************************

Hvis noen trenger skyss kan man ringe Trond Johansen på tlf: 480 89 555. Skyssen vil foregå i Hansvikbåten til Trond, da folk kommer for tett innpå hverandre i taxi-båten. Prisene blir de samme som beskrevet før.

Når det gjelder andre forberedte avtaler, dugnader, møter o.l. i Ytre Beiarn, vil styret komme tilbake med info når disse tingene nærmer seg. Det er en uforutsigbar tid vi lever i.

Håper alle har det fint i denne vanskelige tiden!

Hilsen styret i velforeningen
v/Torild Nordland Hernes

Info om taxibåt 2020

Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.

Informasjon om eventuelle endringer vil komme på Ytre Beiarns Facebookside samt på
https://www.ytre-beiarn.net.

Tidspunkt for avganger i 2020 vist i kalender:

Viktige datoer i 2020

Fredag 3. April           Første planlagte taxibåttur
Lørdag 4. April  Utsetting av trapp på kaia AVLYST!!!
Lørdag 6. Juni  Dugnad
Fredag 17. Juli          Årsmøte
Lørdag 18. Juli Sommerfest
Uke 40  Opptak av trapp på kaia
9-11. Oktober  Siste tur for taxibåt

Grasrotandelen

Hei og godt nytt år til alle!

Vi ønsker å oppfordre alle som tipper å registrere seg for å gi grasrotandel til Ytre Beiarn velforening. Fra vi registrerte oss i 2012 har vi så langt mottatt 71526,61 fra Norsk tipping!! Det er ca 20 personer i dag som er registrert og vi ønsker gjerne at flere gjør det samme. 🙂

Benytt organisasjonsnummer: 992892250 når du registrerer deg.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

mvh Torild N Hernes

Utsetting av trapp på kaia på Øines

Vi ønsker å innkalle til dugnad for å sette ut trappa på kaia på Øynes i palmehelga lørdag 4. april 2020, kl 09:00.

Utsetting av trappa er avhengig av at fjorden er isfri og at det er forholdsvis lite vind. Det avhenger også av at nok folk er tilstede denne helga og at deltakere stiller med nødvendig utstyr. Dersom det ikke er mulig å sette ut denne helga må vi diskutere dette nærmere etter hvert.

Dersom Roger Nordland er tilstede denne helgen er det mulig å få opplæring i bruk av kran.

Hilsen styret i velforeningen v/Torild N. Hernes

Elgjakt 2019

Hei.

I et nydelig høstvær begynte vi første dag av elgjakta lørdag 28. september i Brønnvika/Agnesli. Allerede etter kort tid fikk vi sjansen og felte en elgokse på øvre Ravnflog. Da vi hadde tatt vare på den fortsatte vi jakta og litt utpå dagen ble det felt en til i Pallraklia. Vi hadde tre poster nedover langs Skjellåga og mot slutten av dagen kom det ku og kalv til den nederste posten i Brønnvika og ble felt der.

Da ble jakta avsluttet etter fire felte dyr. Noe fikk vi med oss og noe brukte vi neste dag på å få tatt vare på. Så fortsatte vi jakta på mandag ved lille Sandvatn. Vi så flere elg og felte ett ungdyr(fjordårskalv), og vi fikk den ned før det ble mørkt.

Tirsdag jaktet vi i Nordlandsdalen øst side mot Sandvikfjellet. Så noen elger men ikke kalv som vi var ute etter. Så litt ut på dagen så vi flere elger oppe i Lurfjellia ca ovenfor Lappgammen. To stk begynte å gå mot fjellet mens de andre laget post i rekke fra Klaven og opp mot Utkikken (Kjerkkvanntfjellet). Etter et par timer nærmet driverne seg elgene som tok løst og begynte å bevege seg nedover dalen mot Stilla der de tok retning oppover fjellet og vi lykkes å felle en kalv .

Nydelig vær har vi hatt i jakta i år!

For Jaktlaget Ytre Beiarn.
Roger Anton Nyhagen