Agnesli – den første bosetting i Ytre Beiarn

Skrevet av Torunn Slettvold, 25. april 2005.

Men udenfor Gilleskaalen aabnes en Fiord
Som Beyeren kaldes, hvis Egner og Jord
De boende Finner betræder
Et Folk, som seg nærer af Ager og Quæg
Og haver saa vit fram for lappen en Stræg
De siunes lidt finer’ i Sæder.

Slik ser Petter Dass for seg en del av Beiarn’s befolkning en gang på slutten av 1600-tallet.

Et gammelt sagn fra Beiarn forteller at etter Svartedauden i 1349, var det røyk å se fra tre gårder i Beiarn, fra Agnesli, Soløy og Molid.
Kanskje var det samer som bodde der da også, slik Petter Dass så det for seg. Mantallslistene fra 1664/66, forteller at det var samisk bosetning i dette området, og vi vet også at det ble betalt sjøfinneskatt i følge lister fra 1645/46. Men det er
tross alt 300 år mellom disse årstallene.

I Matrikkelen fra 1666 fortelles det at ”Agnesli ligger på en Fieldkark og har ringe Herlighed”. Noe stort jordbruk lå det ikke til rette for, men av gårdene på Øynes pr i dag, er Agnesli størst, med store skogs- og utmarksområder.

Agnesli er en vakker plass, med fritt utsyn over fjorden, og med Palrakken i ryggen. Nå for tiden må en også se opp for elg, i alle fall er det satt opp skilt som varsler stor elgfare.

Agnesli var krongods, altså eid av kongen. Bosetning på Agnesli er nevnt i dokumenter fra 1611, før den tid var ikke gården ryddet. Den første oppsitter var Jans Jacobssøn. Han er nevnt i Kronens Jordebog og i lister over ledingsskatt. Han betalte minste skatt, ½ pund fisk. Han dør i ca 1618, og hans sønn, Johannes Johansøn tar trolig over. Adrian Jørgensøn blir ny oppsitter fra 1664/66. Vi kan se av skattelistene at husene på Agnesli brenner i 1667.

Agnesli var bebodd utover i 1670-80 årene, men i 1697 bor ingen der. I 1701 kom Peder Pedersøn og han sønn Peder på 7 år dit, og ble på gården til 1730.

Så følger ”slekter slekters gang”. Folk fra bygda bøksler jorda, jorda blir delt og bøkslet av nye, oppattgifte og nygifte finner sted, og ved folketellinga i 1801 bodde 2 familier på Agnesli:

1. Arent Henrichsen og Marit Pedersdatter, og tjenestefolkene Ole Olsen og Siri Pedersdatter
2. Joen Joensen og Berit Pedersdatter, med pleiedatter Karen Andersdatter.

En mennene som hadde bøksel på Agnesli het Lars Henrichsen fra Kvæl. I 1773 hadde han og to andre fra Indre Kjelling vært på tyveri i Sandvika, og stjålet for over 24 Riksdaler. For dette ble de dømt til straffearbeid på livstid i ”Nærmeste Festning”. I tillegg måtte de betale tilbake den doble verdien av tyvegodset.

De siste vår generasjon kjenner best fra Agnesli, er Harald og Maria Karlsen sine barn, Magnar, Aud, Haldis og Karin. De er på ”Lihågen” hver sommer, og i god tid til sommerfesten.

Kilder:
Øystein Ringaker : Beiarn- natur, kultur og slekt gjennom tidene.
E. Vegusdal Eriksen: Beiarn Soknekalls Historie
Hansen/Troli/Laaastad: Slektsboks for Beiarn

1 tanke om “Agnesli – den første bosetting i Ytre Beiarn

  1. Fant gamle foto fra Agnesli,da jeg var på besøk til Marie og Harald Karlsen sammen med foreldre da jeg var 13 år.Tror Marie var min fars tante.Driver litt med slektsforskning,så gøy å finne disse navnene.Ble kjent med den ene datteren deres,men vet ikke om det var Karin eller Aud? Så om noen i den slekta leser her,kan jeg kontaktes på E-post: mona.gabrielsen1@gmail.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *