Ungdomslaget Samholds lokale på Øynes.

Utdrag av et skriv om gamle forsamlingshus i Beiarn. Skrevet av Henry Jentoft.

 

 

 

 

 

 

 

 

UL Samhold ble stiftet i 1920 av lærerparet Hildor og Jenny Øines, og drev som frilynte ungdomslag flest i den tiden med folkeviseleik, håndskreven avis og diskusjon om emner som var satt opp for hvert møte, m.v.

Forsamlingslokalet ble ferdig i 1928. Det målte 10 x 10 meter, og var tømret av Bernhard Haugmo, og satt opp på dugnad av ungdomslagsmedlemmene. Laget hadde ca. 30 medlemmer.

Ytre Beiarn mangler veiforbindelse med omverdenen, og dette er vel den vesentligste grunn til at grenda i etterkrigsårene etter hvert er blitt nesten avfolket, slik at det nå bare er noen få som bor der fast.

Men husene står igjen og blir brukt av eierne til oppholdssted i ferier og andre fritider, og da naturlig nok mest sommerstid.

Ungdomslaget består ikke lenger som sådant, men huset er restaurert og er nå grendehus.

Kilde: “Årbok for Beiarn 1991”, Beiarn Historielag, 8110 MOLDJORD
Hjemmeside: http://historielag.beiar.net

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *