Status utbygging av 4G på Agnesodden.

Vi har fått følgende informasjon om utbyggingen på Agnesodden fra næringskonsulent Bjørnar Brændmo i Beiarn kommune:

“Som avtalt sender jeg noen ord om status. Vedlagt følger teoretisk dekningskart med beskrivelse.
All infrastruktur, bygg, mast og strømtilførsel Agnesodden er ferdig.
Telenor, gjennom underleverandører som jeg ikke kjenner til hvem er, forbereder montering av sendeutstyr på Tverviknakken og i ny mast Agnesodden.
I henhold til fremdriftsplan skal anlegget være klart til bruk(settes i drift) i løpet av mars måned.
Ut fra de opprinnelige planer så vil det bli 4G dekning i hele området.

Det ligger ikke noe trådløst nett i planene, men med 4G dekning vil det (etter det jeg forstår) være enkelt å etablere en trådløs nett løsning.
Og da selvfølgelig Telenor basert. Har ikke så mye kunnskap på dette området, så ta det for det det er, og så får ekspertene se på de mulighetene som finnes.

Med vennlig hilsen
Bjørnar Brændmo”