Viktige datoer i 2017

Dugnad

Lørdag 3. juni blir det dugnad

  • Vasking av ungdomshuset og kaihusene
  • Stell ute rundt huset, samt rydding av vei og grøfter Agnes – Sandvika
  • Beising av ny-veggen på kaia hvis det ikke ble gjort i fjor
  • Annet

Sommerfest

Lørdag 22. juli avholdes den tradisjonelle sommerfesten.

Årsmøte

Fredag 21. juli blir det årsmøte

Høstfest

Lørdag 23. september blir det høstfest hvis, for eksempel, DU tar initiativet

Vi kommer tilbake med nærmere orientering om oppgaver og om årsmøtesaker.

Hilsen styret i Ytre Beiarn velforening