Årets første dugnad 4. juni

Lørdag 4. juni er det igjen klart for dugnad.

Vi starter med en kort informasjon angående bredbåndutbyggingen og tema rundt dette. Oppmøte på ungdomshuset kl. 10.00

Aktuelle dugnadsoppgaver:

  • Beise siste del av huset
  • Sjekke mønet og taket på inngangspartiet.
  • Beise nyveggen på kaihuset?
  • Skrape veien med traktorskjær – få bort torv og gress.
  • Rundvaske ungdomshuset/kaihuset.
  • Rydding av trær og busker langs vei/grøfter. Fokus på å fjerne stubber og lignende der det er behov for dette.
  • Klippe gress og ordne uteområdet ved ungdomshuset.
  • Vaffelsteking J

Andre innspill/forslag sendes styret så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Roger Nordland,
Telefon: (+47) 48 99 75 61