Viktige datoer i 2015

Dugnad

Det blir dugnad lørdag 6.juni kl. 10.00. Oppgaver og nærmere informasjon kommer. Det blir også mulighet for dugnad fredag 17. juli kl. 10.00. Styret ser an behovet.

Årsmøte 2015

Årsmøtet vil bli avholdt fredag 17. juli kl. 20.30 på ungdomshuset.

Sommerfest

Det vil bli avholdt tradisjonell sommerfest lørdag 18. juli kl. 19.00