Rapport fra elgjakta 2016

Vi jaktet alle 6 jegerne i uke 39. I år var vi heldige med været, mye regn kun en dag søndag 25.09, ellers fine dager.

Vi felte den tildelte kvote på to okser, ei ku og tre kalver:

 • En ku felt på Agnes/Brønnvika, vekt 149 kg.
 • To kalver felt ved Stilla/gammen i Nordlandsdalen, vekt 55 kg og 57,5 kg.
 • En okse felt ved Lillesandvatnet vekt 213,5 kg
 • En okse felt i lia mellom Tverrelva og Klaven, vekt 209 kg
 • En kalv i Øinesmarka ved Wiliamhuset vekt 56,3 kg

Da det var pent vær fikk vi lange fine jaktdager, de to forrige år var det mye regn og tåke.

Vi har registrert/sett 19 elg, ellers ingen rovdyr, men sau og rein på beite.

For jaktlaget Ytre Beiarn
Mvh Roger Anton Nyhagen

Invitasjon til Årsmøte og Sommerfest 2016

sommerfest 2016

Årsmøte i Ytre Beiarn Velforening

Fredag 22.juli, kl. 20.30
Sted: Ungdomshuset

Årsmøtesaker

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling
 • Sak 2: Godkjenning av saksliste
 • Sak3: Valg av ordstyrer og møtereferent
 • Sak 4: Styrets beretning
 • Sak 5: Årsregnskap
 • Sak 6: Innkomne forslag
 • Sak 7: Valg
 • Sak 8: Avslutning

Evt. saker må meldes til styret innen 15. juli.

Epost; roger.nordland@gmail.com
Mobil: 489 97 561

Ytre Beiarn Velforening inviterer til:

sommerfest 2 2016

Sommerfest på Ungdomshuset
Lørdag 23. Juli kl. 19.00 

Menyen er tradisjonell elgkjøttsuppe og elgjegerne sponser kjøttet. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å være med på festen.

Hjelp til forberedelser mm. Fredag kveld skal det skjæres grønnsaker og potet til suppen, og på søndag skal det ryddes og vaskes på grendehuset. I tillegg er det behov for litt forefallende arbeid på selve festen. Frivillige kan melde seg til styret.

Underholdning

Alle som ønsker å bidra med underholdning på festen er hjertelig velkomne. Ta gjerne kontakt med styret på forhånd. J

Vel møtt!

På vegne av Styret, Roger Nordland, leder

Dugnad i Ytre Beiarn 4. Juni

dugnadPå tross av dårlig vær ble det gjort en stor innsats på dugnaden. Vi var et tjuetalls personer som bidro.

Her er noe av det som ble utført:

 • Vasking av kaihuset på Øynes.
 • Vasking på ungdomshuset med vindusvask og skrubbing av golv.
 • Vinduene er forberedt for oljing innvendig, som tas i neste runde.
 • Mønet over gangen på huset ble åpnet og sikret mot lekkasje.
 • Det gjenstående av ytterveggen ble beiset.
 • Plenen på huset var ferdig raket og ble slått med nyinnkjøpt gressklipper.
 • Det ble utført en god del rydding langs veien både på Stranda og i Brønnvikområdet.
 • I tillegg er det ryddet en tursti mellom Sandvika og Galtåga.
 • Vi fikk skrapet veien på to steder: på Stranda og i bakken ved Terje K/Arne Jon. Hensikten med dette er at vannet skal ledes mot grøft og stikkrenner. Vi håper på denne måten å unngå så mye isdannelse om vinteren og at veien skal bli jevn og fin.
 • Til slutt en av de viktigste oppgavene: servering av vafler, saft og kaffe. Det smakte godt på tampen av ei god arbeidsøkt.

Tusen takk til alle som bidro denne gangen!! Vi hadde ikke klart å ta vare på huset og holde grenda så fin uten den felles innsatsen som gjøres.

Med vennlig hilsen Roger.

Årets første dugnad 4. juni

Lørdag 4. juni er det igjen klart for dugnad.

Vi starter med en kort informasjon angående bredbåndutbyggingen og tema rundt dette. Oppmøte på ungdomshuset kl. 10.00

Aktuelle dugnadsoppgaver:

 • Beise siste del av huset
 • Sjekke mønet og taket på inngangspartiet.
 • Beise nyveggen på kaihuset?
 • Skrape veien med traktorskjær – få bort torv og gress.
 • Rundvaske ungdomshuset/kaihuset.
 • Rydding av trær og busker langs vei/grøfter. Fokus på å fjerne stubber og lignende der det er behov for dette.
 • Klippe gress og ordne uteområdet ved ungdomshuset.
 • Vaffelsteking J

Andre innspill/forslag sendes styret så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Roger Nordland,
Telefon: (+47) 48 99 75 61

Ytre Beiarn – før og nå?

Jeg er jo født og oppvokst i Ytre Beiarn, og så gammel at jeg husker de gode gamle dager. Det er ikke så mange igjen av oss som gjør det! Vi hadde skole, butikk, båtekspedisjon, post, alltid godt vær, og alle var gode venner. Vi (de) bygget kraftverk og kraftlinje, ungdomshus og butikk, og alle sammen deltok etter beste evne og satte pris på det de fikk til. De bygget hytter på fjellet som var i flittig bruk, de hjelp hverandre i vanskelige situasjoner, og de hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk. Alle samlet seg i Gara når dampen kom og post og varer med den, der var det alltid åpent hus uansett tidspunkt og alle hjalp til med ekspedisjonen. Det var skytterlag og ungdomslag, vi hadde fester og samlinger.

Etter hvert kom jo den uunngåelige avfolkingen, de unge dro bort til utdannelse og arbeid, og jeg med dem. Det var litt trist å se at det snart ikke var lys i noen hus, og bare de dokk veit holdt det hele i gang. Men så var det desto mer gledelig å observere den etter hvert aktive velforeningen, jeg kjente godt en av foregangsmennene i den. Det ble liv og samhold igjen, og de årlige sommerfestene var vel et høydepunkt. Jeg var en gang på en sånn, artig å se gamle kjente, en koselig kar spilte trekkspill og jeg danset med Olaug, og husket med glede tilbake til kveldene på scenen med henne, Steinar og framfor alt Harry— uff nå ble det trist igjen.

Men i alle fall gode minner. Det var jo litt kappestrid mellom Øynes og Nordland. Vi hadde vel de største gårdene og den eneste flate åkeren i bygda. Øynes hadde posten, butikken, skolen og ungdomshuset. Og Gara, som var på en måte midtpunktet. Men alle var venner, hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk.

Uten å kjenne godt til det, og uten å komme nærmere inn på det, tenker jeg litt på hvorfor blir det krig i verden så ofte? Trenges det bare en oppvigler eller må det flere til?

Med inderlig ønske om en fredelig verden, inne og ute…

Bjørn Nordland