Taxibåt, koronarestriksjoner.

 • Det blir begrenset passasjerkapasitet. Max 6 passasjerer pr. tur.
 • Det vil være påbudt med munnbind om bord i båten. Passasjerer uten munnbind får ikke være med, med mindre det foreligger attest fra lege om fritak.
 • Det henstilles til alle reisende å følge smitteverntiltakene. 
 • Ta kontakt med Trond Johansen på forhånd dersom du skal reise med taxibåten.
  Mobil 480 89 555.

NB! Båttrafikk er avhengig av det ikke er is i fjorden.

Viktige datoer i 2021

Fredag 26. marsFørste tur for taxibåt
Lørdag 12. juniDugnad
Fredag 16. juliÅrsmøte i Velforeningen
Lørdag 17. juliSommerfest (Coronaavhengig!)
Uke 40Opptak av trapp på kaia
8. – 10. oktoberSiste helg for taxibåt

NB! Utsetting av trapp på kaia avtales nærmere utover våren.

Hilsen styret i velforeningen.

Informasjon om taxibåt i Beiarfjorden 2021.

OBS! Alle turer er avhengige av at det IKKE er is i fjorden. Taxibåten vil være tilgjengelig fra Kjelling og Tverrvik på følgende datoer:

NB!! Avganger fra Kjelling 16. april, 11. juni, 9. juli, 27. august og 24. september blir kl. 19.00. (Merket med blått i kalender).

Følgende klokkeslett gjelder:

Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.

Informasjon om eventuelle endringer vil komme på Ytre Beiarns Facebookside samt på https://www.ytre-beiarn.net.

Hilsen fra styret i Ytre Beiarn velforening, v/leder Torild Nordland Hernes

Elgjakt Ytre Beiarn 2020.

Hei

Vi ser at vi kan gjennomføre elgjakt i Korona året og vi vil følge de smittevern regler som gjelder.

Dessverre er det to av jaktlaget som ikke er med i år, Harald Bodøgård pga sykdom og Sverre Andersen som har flyttet. Vi er likevel 6 stk. Karl Jan, Ellen, Trond, Åge m/hund, Roger og Roger Anton.

Beiarn Kommune har gjort ett vedtak om endring av minsteareal for felling av elg, De vil at det tas ut flere dyr pga for mye dyr og lite mat om vinteren;

Ytre Beiarn var før godkjent med 18000daa ( 18000: 3000 = 6 stk) Etter gjennomgang har Kommunen satt ny godkjenning til 22000daa areal dette pga gjengroing og høyere skoggrense. Det betyr at det arealet som en elg trenger å beite på blir satt ned fra 3000daa til 2400daa, dermed blir det økning i antall dyr som kan felles. 22000:2400=9,16. For Ytre Beiarn endres dette med en økning på tre stk, 2 kalv og 1 voksen Da blir kvoten for 2020 på følgende:
Voksne hanndyr: 3 stk, Voksne hunndyr : 1 stk, Kalv 1/2 år : 5 stk – Sum : 9 stk

Vi vil starte jakta den 25 september. De som ønsker å bestille kjøtt gir beskjed til  Roger Nordland, (489 97 561)

For jaktlaget Ytre Beiarn : 
Roger Anton Nyhagen. (915 70 760)

Sikkerhet ved bruk av kran på Øineskaia.

Ytre Beiarn velforening inviterer til internopplæring «Sikkerhet ved bruk av kran». Velforeningen tar sikkerheten på alvor og ber om at alle brukere av kaikranen har opplæring. Brukere som har et dokumentert krankurs fra tidligere trenger ikke gjennomføre internopplæringen vår. Vi ber om at de eventuelt gir beskjed til styrets leder for oversikten.

Det er satt av to timer til opplæringen.

Antall deltakere: 5 – 20 stk.

Påmelding til Roger Nordland: roger.nordland@gmail.com eller på telefon 48997561 (SMS går bra).

Det er først-til-mølla prinsippet som gjelder.

Første dato for opplæring er allerede torsdag 9. juli på Teams (digital møteplass). Kl 1800 – 2000

Deretter onsdag 22. juli på Ungdomshuset, forutsatt at koronareglene tillater det. Kl 1000 – 1200.

Da er det bare å ønske velkommen til opplæring!

På vegne av styret
Roger Nordland

Arrangementer i Ytre Beiarn 2020

Coronasituasjonen har skapt utfordringer for oss når det gjelder sommerens arrangement i Ytre Beiarn.

Styret har blitt enige om følgende:

 1. Årsmøtet avholdes på plassen utenfor grendehuset lørdag 18. juli kl. 10:00 på formiddagen. Husk at for å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten være betalt. Husk også avstandsregelen på en meter under møtet (gjelder ikke familiemedlemmer).
 2. Årsfesten avlyses. Ifølge regjeringens smittevernregler vil det sannsynligvis bli åpnet for forsamlinger inntil 200 personer innen datoen for årsfesten 18. juli. Reglene er slik at du må ha en profesjonell arrangør som holder rede på alle som er til stede, samtidig må det være lagt til rette for at festdeltakere under hele arrangementet holder en avstand på 1 meter. Det må ellers være lagt til rette for å holde de hygienekravene som gjelder. Disse reglene mener vi er umulig å holde i vårt festlokale.
  Velforeningen vil som arrangør bli holdt ansvarlig dersom det skjer en smittespredning her.
 3. Dugnad gjennomføres av det enkelte medlem eller i mindre grupper som rapporterer hva de har gjort til Styret. Styret setter opp og publiserer forslag til hva som kan/bør gjøres. Foreløpig forslag til dugnadsarbeide er:
  • Raking og klipp av plen utenfor grendehuset
  • Tøm takrenner for løv på grendehuset
  • Vask av venterom og do på Øineskaia.
  • Rydding langs vei. Her kan man vurdere hvor det er størst behov.
  • Gjerne kantklipping langs vei for de som har traktor m.m til det.

Av smittevernhensyn ellers, vil det bli satt ut Antibac på Øineskaia (do og venterom), samt på ungdomshuset. Henstiller til medlemmene å benytte dette ved besøk.

Håper at vi får en fin sommer i Ytre Beiarn, og at det blir vær til at vi kan treffes mye ute i det fri! 😊

Mvh styret i Ytre Beiarn velforening v/leder Torild Nordland Hernes

Info fra styret i velforeningen.

Covid-19 pandemien rammer også vårt lille samfunn i Ytre Beiarn. Dvs. at vi må forholde oss til smittevern reglement og bestemmelser fra regjering.

Utsetting av trapp på kaia. Det satses på å få på plass trapp på Øineskaia 1.mai helg, lørdagen. Det trengs min. 3 menn/kvinner til tunge løft. Den som har mulighet å delta bes ta kontakt med Roger Anton tlf. 915 70 760.

Når det gjelder taxibåt. Trond kjører foreløpig kun Hansvikbåten, dette pga 2 m avstands regelen. Dvs at alle som ønsker transport med Trond må ta direkte kontakt med han for å avtale nærmere. Det gjelder reisende både fra Kjelling og Tvervik.
Tlf: 480 89 555

Vær/føreforhold. Her er fortsatt endel snø på landet som gjør ferdsel på veien utfordrende pr. dags dato. Dette gjelder spesielt fra Dala og utover til Agnes, og fra Stranda og innover mot Nordland og Sandvika. Men snøen er mye råtten som gjør at den vil forsvinne fort, spesielt hvis godvær med sol og varmegrader slår til som meldt i neste uke.

Når det gjelder dugnaden i juni, årsmøtet og elgfesten, vil vi komme tilbake med mer info etter hvert. Med ønske om friske og gode vårdager fra styret!!

Elisabeth Øines Jørgensen
nestleder i YBVF