Styret Ytre Beiarn Veilag

Styret i Ytre Beiarn Veilag SE:

Styreleder: Roger Anton Nyhagen – 1 år

Sekretær: Torunn Slettvold – 2 år

Kasserer: Ellen Abelgård – 1 år

Styremedlem: Roger Nordland – 2 år

  1. Vara: Gøril Berg
  2. Vara: Anne Grete Solstad
  3. Vara: Leif N. Knutsen
  4. Vara: Jan Arne Jensen

Revisor: Erik Hernes

Valgkomite: Kjell Elvin Wiik og Erik Frøseth.