Styret 2017 / 2018

 

 Funksjon Navn Periode Telefon E-post
Leder Roger Nordland 2017 – 2019 489 97 561
Nestleder Thor Nordland 2016 – 2018 974 09 234
Kasserer Anne Lise Pettersen 2017 – 2019 917 66 887
Sekretær Anne Grete Solstad 2016 – 2018 958 90 252
Styremedlem Terje Nordland 2016 – 2018 75 51 16 27
Styremedlem Jan Arne Jensen 2017 – 2019 75 75 47 72
1. Varamedlem Arne Jon Øines 2016 – 2018 977 47 106
2. Varamedlem Terje Ilstad 2016 – 2018 901 88 147
Valgkomite Åge Jørgensen 2017 – 2019 415 45 314
Valgkomite Karl Jan Solstad 2017 – 2019 413 20 871
Revisor Ellen Abelgaard 2017 – 2019 908 93 961