Koronasmitte – bruk av fritidseiendom i Beiarn

Vi har i dag fått følgende informasjon fra Beiarn kommune:

****************************

Som kjent har regjeringen innført retningslinjer hvor det bes om å  ikke å benytte hytte/fritidseiendom utenfor egen bostedskommune. Dette primært fordi helsevesenet i de fleste hyttekommuner ikke er dimensjonert til å håndtere en pandemi i en stor befolkning, men også ut fra potensielt store transportutfordringer ved eventuell sykdom.

Link til forskriften:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Forskriften åpner for «Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader…»

Beiarn kommune vil utbetale tilskudd til båtruten i Beiarfjorden som normalt, og forstår det slik at det fortsatt kan gis et tilbud om transport.

Beiarn kommune ber alle eiere at fritidseiendom/hytte i Beiarn respektere de retningslinjer som kommer fra regjeringen, og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake hit når denne spesielle situasjonen er over.

Mvh.
Frank Movik
Kommunelleder

*********************************

Hvis noen trenger skyss kan man ringe Trond Johansen på tlf: 480 89 555. Skyssen vil foregå i Hansvikbåten til Trond, da folk kommer for tett innpå hverandre i taxi-båten. Prisene blir de samme som beskrevet før.

Når det gjelder andre forberedte avtaler, dugnader, møter o.l. i Ytre Beiarn, vil styret komme tilbake med info når disse tingene nærmer seg. Det er en uforutsigbar tid vi lever i.

Håper alle har det fint i denne vanskelige tiden!

Hilsen styret i velforeningen
v/Torild Nordland Hernes

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *