VIKTIGE DATOER I YTRE BEIARN 2023

Fredag 31.mars         Første planlagte taxibåttur (anløp Nordland havn)

I påska                       Utsetting av trapp på kaia

Lørdag 27.mai           Dugnad

Fredag 21.juli             Årsmøte

Lørdag 22.juli             Elgfest

Uke 39                        Opptak av trapp på kaia

13. – 15. oktober        Siste taxibåttur for året (anløp Nordland havn)