Elgjakt Ytre Beiarn 2020.

Hei

Vi ser at vi kan gjennomføre elgjakt i Korona året og vi vil følge de smittevern regler som gjelder.

Dessverre er det to av jaktlaget som ikke er med i år, Harald Bodøgård pga sykdom og Sverre Andersen som har flyttet. Vi er likevel 6 stk. Karl Jan, Ellen, Trond, Åge m/hund, Roger og Roger Anton.

Beiarn Kommune har gjort ett vedtak om endring av minsteareal for felling av elg, De vil at det tas ut flere dyr pga for mye dyr og lite mat om vinteren;

Ytre Beiarn var før godkjent med 18000daa ( 18000: 3000 = 6 stk) Etter gjennomgang har Kommunen satt ny godkjenning til 22000daa areal dette pga gjengroing og høyere skoggrense. Det betyr at det arealet som en elg trenger å beite på blir satt ned fra 3000daa til 2400daa, dermed blir det økning i antall dyr som kan felles. 22000:2400=9,16. For Ytre Beiarn endres dette med en økning på tre stk, 2 kalv og 1 voksen Da blir kvoten for 2020 på følgende:
Voksne hanndyr: 3 stk, Voksne hunndyr : 1 stk, Kalv 1/2 år : 5 stk – Sum : 9 stk

Vi vil starte jakta den 25 september. De som ønsker å bestille kjøtt gir beskjed til  Roger Nordland, (489 97 561)

For jaktlaget Ytre Beiarn : 
Roger Anton Nyhagen. (915 70 760)