Sikkerhet ved bruk av kran på Øineskaia.

Ytre Beiarn velforening inviterer til internopplæring «Sikkerhet ved bruk av kran». Velforeningen tar sikkerheten på alvor og ber om at alle brukere av kaikranen har opplæring. Brukere som har et dokumentert krankurs fra tidligere trenger ikke gjennomføre internopplæringen vår. Vi ber om at de eventuelt gir beskjed til styrets leder for oversikten.

Det er satt av to timer til opplæringen.

Antall deltakere: 5 – 20 stk.

Påmelding til Roger Nordland: roger.nordland@gmail.com eller på telefon 48997561 (SMS går bra).

Det er først-til-mølla prinsippet som gjelder.

Første dato for opplæring er allerede torsdag 9. juli på Teams (digital møteplass). Kl 1800 – 2000

Deretter onsdag 22. juli på Ungdomshuset, forutsatt at koronareglene tillater det. Kl 1000 – 1200.

Da er det bare å ønske velkommen til opplæring!

På vegne av styret
Roger Nordland