Arrangementer i Ytre Beiarn 2020

Coronasituasjonen har skapt utfordringer for oss når det gjelder sommerens arrangement i Ytre Beiarn.

Styret har blitt enige om følgende:

 1. Årsmøtet avholdes på plassen utenfor grendehuset lørdag 18. juli kl. 10:00 på formiddagen. Husk at for å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten være betalt. Husk også avstandsregelen på en meter under møtet (gjelder ikke familiemedlemmer).
 2. Årsfesten avlyses. Ifølge regjeringens smittevernregler vil det sannsynligvis bli åpnet for forsamlinger inntil 200 personer innen datoen for årsfesten 18. juli. Reglene er slik at du må ha en profesjonell arrangør som holder rede på alle som er til stede, samtidig må det være lagt til rette for at festdeltakere under hele arrangementet holder en avstand på 1 meter. Det må ellers være lagt til rette for å holde de hygienekravene som gjelder. Disse reglene mener vi er umulig å holde i vårt festlokale.
  Velforeningen vil som arrangør bli holdt ansvarlig dersom det skjer en smittespredning her.
 3. Dugnad gjennomføres av det enkelte medlem eller i mindre grupper som rapporterer hva de har gjort til Styret. Styret setter opp og publiserer forslag til hva som kan/bør gjøres. Foreløpig forslag til dugnadsarbeide er:
  • Raking og klipp av plen utenfor grendehuset
  • Tøm takrenner for løv på grendehuset
  • Vask av venterom og do på Øineskaia.
  • Rydding langs vei. Her kan man vurdere hvor det er størst behov.
  • Gjerne kantklipping langs vei for de som har traktor m.m til det.

Av smittevernhensyn ellers, vil det bli satt ut Antibac på Øineskaia (do og venterom), samt på ungdomshuset. Henstiller til medlemmene å benytte dette ved besøk.

Håper at vi får en fin sommer i Ytre Beiarn, og at det blir vær til at vi kan treffes mye ute i det fri! 😊

Mvh styret i Ytre Beiarn velforening v/leder Torild Nordland Hernes