At far min kunne gjera –

Bjørn Nordland har laget et minneskriv om vår far Olav. Det ligger under “Fortellinger fra Beiarn”:

“At far min kunne gjera” – Heter det i en sang av Vinje, og det er noe jeg har kommet til å tenke på nå når jeg selv har opplevd et langt liv, synes jeg har fått gjort en del, og er fornøyd med tilværelsen.” Les videre her.

Oppfordrer alle som har gode gamle eller nye historier å fortelle fra Ytre Beiarn om å sende dem til oss. 🙂

Epost: tonohe@gmail.com.

Koronasmitte – bruk av fritidseiendom i Beiarn

Vi har i dag fått følgende informasjon fra Beiarn kommune:

****************************

Som kjent har regjeringen innført retningslinjer hvor det bes om å  ikke å benytte hytte/fritidseiendom utenfor egen bostedskommune. Dette primært fordi helsevesenet i de fleste hyttekommuner ikke er dimensjonert til å håndtere en pandemi i en stor befolkning, men også ut fra potensielt store transportutfordringer ved eventuell sykdom.

Link til forskriften:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Forskriften åpner for «Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader…»

Beiarn kommune vil utbetale tilskudd til båtruten i Beiarfjorden som normalt, og forstår det slik at det fortsatt kan gis et tilbud om transport.

Beiarn kommune ber alle eiere at fritidseiendom/hytte i Beiarn respektere de retningslinjer som kommer fra regjeringen, og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake hit når denne spesielle situasjonen er over.

Mvh.
Frank Movik
Kommunelleder

*********************************

Hvis noen trenger skyss kan man ringe Trond Johansen på tlf: 480 89 555. Skyssen vil foregå i Hansvikbåten til Trond, da folk kommer for tett innpå hverandre i taxi-båten. Prisene blir de samme som beskrevet før.

Når det gjelder andre forberedte avtaler, dugnader, møter o.l. i Ytre Beiarn, vil styret komme tilbake med info når disse tingene nærmer seg. Det er en uforutsigbar tid vi lever i.

Håper alle har det fint i denne vanskelige tiden!

Hilsen styret i velforeningen
v/Torild Nordland Hernes