Invitasjon til Årsmøte og Sommerfest 2016

sommerfest 2016

Årsmøte i Ytre Beiarn Velforening

Fredag 22.juli, kl. 20.30
Sted: Ungdomshuset

Årsmøtesaker

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling
 • Sak 2: Godkjenning av saksliste
 • Sak3: Valg av ordstyrer og møtereferent
 • Sak 4: Styrets beretning
 • Sak 5: Årsregnskap
 • Sak 6: Innkomne forslag
 • Sak 7: Valg
 • Sak 8: Avslutning

Evt. saker må meldes til styret innen 15. juli.

Epost; roger.nordland@gmail.com
Mobil: 489 97 561

Ytre Beiarn Velforening inviterer til:

sommerfest 2 2016

Sommerfest på Ungdomshuset
Lørdag 23. Juli kl. 19.00 

Menyen er tradisjonell elgkjøttsuppe og elgjegerne sponser kjøttet. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å være med på festen.

Hjelp til forberedelser mm. Fredag kveld skal det skjæres grønnsaker og potet til suppen, og på søndag skal det ryddes og vaskes på grendehuset. I tillegg er det behov for litt forefallende arbeid på selve festen. Frivillige kan melde seg til styret.

Underholdning

Alle som ønsker å bidra med underholdning på festen er hjertelig velkomne. Ta gjerne kontakt med styret på forhånd. J

Vel møtt!

På vegne av Styret, Roger Nordland, leder

Dugnad i Ytre Beiarn 4. Juni

dugnadPå tross av dårlig vær ble det gjort en stor innsats på dugnaden. Vi var et tjuetalls personer som bidro.

Her er noe av det som ble utført:

 • Vasking av kaihuset på Øynes.
 • Vasking på ungdomshuset med vindusvask og skrubbing av golv.
 • Vinduene er forberedt for oljing innvendig, som tas i neste runde.
 • Mønet over gangen på huset ble åpnet og sikret mot lekkasje.
 • Det gjenstående av ytterveggen ble beiset.
 • Plenen på huset var ferdig raket og ble slått med nyinnkjøpt gressklipper.
 • Det ble utført en god del rydding langs veien både på Stranda og i Brønnvikområdet.
 • I tillegg er det ryddet en tursti mellom Sandvika og Galtåga.
 • Vi fikk skrapet veien på to steder: på Stranda og i bakken ved Terje K/Arne Jon. Hensikten med dette er at vannet skal ledes mot grøft og stikkrenner. Vi håper på denne måten å unngå så mye isdannelse om vinteren og at veien skal bli jevn og fin.
 • Til slutt en av de viktigste oppgavene: servering av vafler, saft og kaffe. Det smakte godt på tampen av ei god arbeidsøkt.

Tusen takk til alle som bidro denne gangen!! Vi hadde ikke klart å ta vare på huset og holde grenda så fin uten den felles innsatsen som gjøres.

Med vennlig hilsen Roger.