Stiftelsesmøte Ytre Beiarn Veilag.

21. november 2012 ble det avholdt stiftelsesmøte i Ytre Beiarn Veilag SA.

Veilaget skal ivareta drift og vedlikehold av veistykket Agnesodden til Sandvik. Bruer og kaianlegg er fortsatt kommunens ansvar.

Bakgrunnen for å danne veilag var at Beiarn Kommune har gjort vedtak om å privatisere driften av veien med virkning fra 1. oktober i år.

Les mer her..

Se bilder fra møtet her.