Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild

Rapport fra elgjakta 2016

Vi jaktet alle 6 jegerne i uke 39. I år var vi heldige med været, mye regn kun en dag søndag 25.09, ellers fine dager.

Vi felte den tildelte kvote på to okser, ei ku og tre kalver:

  • En ku felt på Agnes/Brønnvika, vekt 149 kg.
  • To kalver felt ved Stilla/gammen i Nordlandsdalen, vekt 55 kg og 57,5 kg.
  • En okse felt ved Lillesandvatnet vekt 213,5 kg
  • En okse felt i lia mellom Tverrelva og Klaven, vekt 209 kg
  • En kalv i Øinesmarka ved Wiliamhuset vekt 56,3 kg

Da det var pent vær fikk vi lange fine jaktdager, de to forrige år var det mye regn og tåke.

Vi har registrert/sett 19 elg, ellers ingen rovdyr, men sau og rein på beite.

For jaktlaget Ytre Beiarn
Mvh Roger Anton Nyhagen

Ytre Beiarn – før og nå?

Jeg er jo født og oppvokst i Ytre Beiarn, og så gammel at jeg husker de gode gamle dager. Det er ikke så mange igjen av oss som gjør det! Vi hadde skole, butikk, båtekspedisjon, post, alltid godt vær, og alle var gode venner. Vi (de) bygget kraftverk og kraftlinje, ungdomshus og butikk, og alle sammen deltok etter beste evne og satte pris på det de fikk til. De bygget hytter på fjellet som var i flittig bruk, de hjelp hverandre i vanskelige situasjoner, og de hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk. Alle samlet seg i Gara når dampen kom og post og varer med den, der var det alltid åpent hus uansett tidspunkt og alle hjalp til med ekspedisjonen. Det var skytterlag og ungdomslag, vi hadde fester og samlinger.

Etter hvert kom jo den uunngåelige avfolkingen, de unge dro bort til utdannelse og arbeid, og jeg med dem. Det var litt trist å se at det snart ikke var lys i noen hus, og bare de dokk veit holdt det hele i gang. Men så var det desto mer gledelig å observere den etter hvert aktive velforeningen, jeg kjente godt en av foregangsmennene i den. Det ble liv og samhold igjen, og de årlige sommerfestene var vel et høydepunkt. Jeg var en gang på en sånn, artig å se gamle kjente, en koselig kar spilte trekkspill og jeg danset med Olaug, og husket med glede tilbake til kveldene på scenen med henne, Steinar og framfor alt Harry— uff nå ble det trist igjen.

Men i alle fall gode minner. Det var jo litt kappestrid mellom Øynes og Nordland. Vi hadde vel de største gårdene og den eneste flate åkeren i bygda. Øynes hadde posten, butikken, skolen og ungdomshuset. Og Gara, som var på en måte midtpunktet. Men alle var venner, hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk.

Uten å kjenne godt til det, og uten å komme nærmere inn på det, tenker jeg litt på hvorfor blir det krig i verden så ofte? Trenges det bare en oppvigler eller må det flere til?

Med inderlig ønske om en fredelig verden, inne og ute…

Bjørn Nordland

Endring i båtrute mai

Torsdag 16. mai Bestillingstur, fra Kjelling 16:30
Fredag 17.mai Innstilt
1. pinsedag søndag 19. mai Innstilt
2. pinsedag mandag 20.mai Bestillingstur

Bestillingstur – betyr at man kan ringe Kjellingstraumen Charter på mobil: 469 53 747 og bestille tur dersom man ønsker å reise denne dagen.

Båtruta i mai

Onsdag 1. mai Innstilt
Fredag 17.mai Bestillingstur
1. pinsedag søndag 19. mai Innstilt
2. pinsedag mandag 20.mai Bestillingstur

Bestillingstur – betyr at man kan ringe Kjellingstraumen Charter på mobil: 469 53 747 og bestille tur dersom man ønsker å reise denne dagen.