Viktige datoer i 2021

Fredag 26. marsFørste tur for taxibåt
Lørdag 12. juniDugnad
Fredag 16. juliÅrsmøte i Velforeningen
Lørdag 17. juliSommerfest (Coronaavhengig!)
Uke 40Opptak av trapp på kaia
8. – 10. oktoberSiste helg for taxibåt

NB! Utsetting av trapp på kaia avtales nærmere utover våren.

Hilsen styret i velforeningen.

Elgjakt Ytre Beiarn 2020.

Hei

Vi ser at vi kan gjennomføre elgjakt i Korona året og vi vil følge de smittevern regler som gjelder.

Dessverre er det to av jaktlaget som ikke er med i år, Harald Bodøgård pga sykdom og Sverre Andersen som har flyttet. Vi er likevel 6 stk. Karl Jan, Ellen, Trond, Åge m/hund, Roger og Roger Anton.

Beiarn Kommune har gjort ett vedtak om endring av minsteareal for felling av elg, De vil at det tas ut flere dyr pga for mye dyr og lite mat om vinteren;

Ytre Beiarn var før godkjent med 18000daa ( 18000: 3000 = 6 stk) Etter gjennomgang har Kommunen satt ny godkjenning til 22000daa areal dette pga gjengroing og høyere skoggrense. Det betyr at det arealet som en elg trenger å beite på blir satt ned fra 3000daa til 2400daa, dermed blir det økning i antall dyr som kan felles. 22000:2400=9,16. For Ytre Beiarn endres dette med en økning på tre stk, 2 kalv og 1 voksen Da blir kvoten for 2020 på følgende:
Voksne hanndyr: 3 stk, Voksne hunndyr : 1 stk, Kalv 1/2 år : 5 stk – Sum : 9 stk

Vi vil starte jakta den 25 september. De som ønsker å bestille kjøtt gir beskjed til  Roger Nordland, (489 97 561)

For jaktlaget Ytre Beiarn : 
Roger Anton Nyhagen. (915 70 760)

At far min kunne gjera –

Bjørn Nordland har laget et minneskriv om vår far Olav. Det ligger under “Fortellinger fra Beiarn”:

“At far min kunne gjera” – Heter det i en sang av Vinje, og det er noe jeg har kommet til å tenke på nå når jeg selv har opplevd et langt liv, synes jeg har fått gjort en del, og er fornøyd med tilværelsen.” Les videre her.

Oppfordrer alle som har gode gamle eller nye historier å fortelle fra Ytre Beiarn om å sende dem til oss. 🙂

Epost: tonohe@gmail.com.

Elgjakt 2019

Hei.

I et nydelig høstvær begynte vi første dag av elgjakta lørdag 28. september i Brønnvika/Agnesli. Allerede etter kort tid fikk vi sjansen og felte en elgokse på øvre Ravnflog. Da vi hadde tatt vare på den fortsatte vi jakta og litt utpå dagen ble det felt en til i Pallraklia. Vi hadde tre poster nedover langs Skjellåga og mot slutten av dagen kom det ku og kalv til den nederste posten i Brønnvika og ble felt der.

Da ble jakta avsluttet etter fire felte dyr. Noe fikk vi med oss og noe brukte vi neste dag på å få tatt vare på. Så fortsatte vi jakta på mandag ved lille Sandvatn. Vi så flere elg og felte ett ungdyr(fjordårskalv), og vi fikk den ned før det ble mørkt.

Tirsdag jaktet vi i Nordlandsdalen øst side mot Sandvikfjellet. Så noen elger men ikke kalv som vi var ute etter. Så litt ut på dagen så vi flere elger oppe i Lurfjellia ca ovenfor Lappgammen. To stk begynte å gå mot fjellet mens de andre laget post i rekke fra Klaven og opp mot Utkikken (Kjerkkvanntfjellet). Etter et par timer nærmet driverne seg elgene som tok løst og begynte å bevege seg nedover dalen mot Stilla der de tok retning oppover fjellet og vi lykkes å felle en kalv .

Nydelig vær har vi hatt i jakta i år!

For Jaktlaget Ytre Beiarn.
Roger Anton Nyhagen

Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild

Rapport fra elgjakta 2016

Vi jaktet alle 6 jegerne i uke 39. I år var vi heldige med været, mye regn kun en dag søndag 25.09, ellers fine dager.

Vi felte den tildelte kvote på to okser, ei ku og tre kalver:

  • En ku felt på Agnes/Brønnvika, vekt 149 kg.
  • To kalver felt ved Stilla/gammen i Nordlandsdalen, vekt 55 kg og 57,5 kg.
  • En okse felt ved Lillesandvatnet vekt 213,5 kg
  • En okse felt i lia mellom Tverrelva og Klaven, vekt 209 kg
  • En kalv i Øinesmarka ved Wiliamhuset vekt 56,3 kg

Da det var pent vær fikk vi lange fine jaktdager, de to forrige år var det mye regn og tåke.

Vi har registrert/sett 19 elg, ellers ingen rovdyr, men sau og rein på beite.

For jaktlaget Ytre Beiarn
Mvh Roger Anton Nyhagen

Ytre Beiarn – før og nå?

Jeg er jo født og oppvokst i Ytre Beiarn, og så gammel at jeg husker de gode gamle dager. Det er ikke så mange igjen av oss som gjør det! Vi hadde skole, butikk, båtekspedisjon, post, alltid godt vær, og alle var gode venner. Vi (de) bygget kraftverk og kraftlinje, ungdomshus og butikk, og alle sammen deltok etter beste evne og satte pris på det de fikk til. De bygget hytter på fjellet som var i flittig bruk, de hjelp hverandre i vanskelige situasjoner, og de hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk. Alle samlet seg i Gara når dampen kom og post og varer med den, der var det alltid åpent hus uansett tidspunkt og alle hjalp til med ekspedisjonen. Det var skytterlag og ungdomslag, vi hadde fester og samlinger.

Etter hvert kom jo den uunngåelige avfolkingen, de unge dro bort til utdannelse og arbeid, og jeg med dem. Det var litt trist å se at det snart ikke var lys i noen hus, og bare de dokk veit holdt det hele i gang. Men så var det desto mer gledelig å observere den etter hvert aktive velforeningen, jeg kjente godt en av foregangsmennene i den. Det ble liv og samhold igjen, og de årlige sommerfestene var vel et høydepunkt. Jeg var en gang på en sånn, artig å se gamle kjente, en koselig kar spilte trekkspill og jeg danset med Olaug, og husket med glede tilbake til kveldene på scenen med henne, Steinar og framfor alt Harry— uff nå ble det trist igjen.

Men i alle fall gode minner. Det var jo litt kappestrid mellom Øynes og Nordland. Vi hadde vel de største gårdene og den eneste flate åkeren i bygda. Øynes hadde posten, butikken, skolen og ungdomshuset. Og Gara, som var på en måte midtpunktet. Men alle var venner, hilste på hverandre og gikk på kaffebesøk.

Uten å kjenne godt til det, og uten å komme nærmere inn på det, tenker jeg litt på hvorfor blir det krig i verden så ofte? Trenges det bare en oppvigler eller må det flere til?

Med inderlig ønske om en fredelig verden, inne og ute…

Bjørn Nordland