Arrangementer i Ytre Beiarn 2020

Coronasituasjonen har skapt utfordringer for oss når det gjelder sommerens arrangement i Ytre Beiarn.

Styret har blitt enige om følgende:

 1. Årsmøtet avholdes på plassen utenfor grendehuset lørdag 18. juli kl. 10:00 på formiddagen. Husk at for å ha stemmerett på årsmøtet må medlemskontingenten være betalt. Husk også avstandsregelen på en meter under møtet (gjelder ikke familiemedlemmer).
 2. Årsfesten avlyses. Ifølge regjeringens smittevernregler vil det sannsynligvis bli åpnet for forsamlinger inntil 200 personer innen datoen for årsfesten 18. juli. Reglene er slik at du må ha en profesjonell arrangør som holder rede på alle som er til stede, samtidig må det være lagt til rette for at festdeltakere under hele arrangementet holder en avstand på 1 meter. Det må ellers være lagt til rette for å holde de hygienekravene som gjelder. Disse reglene mener vi er umulig å holde i vårt festlokale.
  Velforeningen vil som arrangør bli holdt ansvarlig dersom det skjer en smittespredning her.
 3. Dugnad gjennomføres av det enkelte medlem eller i mindre grupper som rapporterer hva de har gjort til Styret. Styret setter opp og publiserer forslag til hva som kan/bør gjøres. Foreløpig forslag til dugnadsarbeide er:
  • Raking og klipp av plen utenfor grendehuset
  • Tøm takrenner for løv på grendehuset
  • Vask av venterom og do på Øineskaia.
  • Rydding langs vei. Her kan man vurdere hvor det er størst behov.
  • Gjerne kantklipping langs vei for de som har traktor m.m til det.

Av smittevernhensyn ellers, vil det bli satt ut Antibac på Øineskaia (do og venterom), samt på ungdomshuset. Henstiller til medlemmene å benytte dette ved besøk.

Håper at vi får en fin sommer i Ytre Beiarn, og at det blir vær til at vi kan treffes mye ute i det fri! 😊

Mvh styret i Ytre Beiarn velforening v/leder Torild Nordland Hernes

Info fra styret i velforeningen.

Covid-19 pandemien rammer også vårt lille samfunn i Ytre Beiarn. Dvs. at vi må forholde oss til smittevern reglement og bestemmelser fra regjering.

Utsetting av trapp på kaia. Det satses på å få på plass trapp på Øineskaia 1.mai helg, lørdagen. Det trengs min. 3 menn/kvinner til tunge løft. Den som har mulighet å delta bes ta kontakt med Roger Anton tlf. 915 70 760.

Når det gjelder taxibåt. Trond kjører foreløpig kun Hansvikbåten, dette pga 2 m avstands regelen. Dvs at alle som ønsker transport med Trond må ta direkte kontakt med han for å avtale nærmere. Det gjelder reisende både fra Kjelling og Tvervik.
Tlf: 480 89 555

Vær/føreforhold. Her er fortsatt endel snø på landet som gjør ferdsel på veien utfordrende pr. dags dato. Dette gjelder spesielt fra Dala og utover til Agnes, og fra Stranda og innover mot Nordland og Sandvika. Men snøen er mye råtten som gjør at den vil forsvinne fort, spesielt hvis godvær med sol og varmegrader slår til som meldt i neste uke.

Når det gjelder dugnaden i juni, årsmøtet og elgfesten, vil vi komme tilbake med mer info etter hvert. Med ønske om friske og gode vårdager fra styret!!

Elisabeth Øines Jørgensen
nestleder i YBVF

Koronasmitte – bruk av fritidseiendom i Beiarn

Vi har i dag fått følgende informasjon fra Beiarn kommune:

****************************

Som kjent har regjeringen innført retningslinjer hvor det bes om å  ikke å benytte hytte/fritidseiendom utenfor egen bostedskommune. Dette primært fordi helsevesenet i de fleste hyttekommuner ikke er dimensjonert til å håndtere en pandemi i en stor befolkning, men også ut fra potensielt store transportutfordringer ved eventuell sykdom.

Link til forskriften:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294

Forskriften åpner for «Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader…»

Beiarn kommune vil utbetale tilskudd til båtruten i Beiarfjorden som normalt, og forstår det slik at det fortsatt kan gis et tilbud om transport.

Beiarn kommune ber alle eiere at fritidseiendom/hytte i Beiarn respektere de retningslinjer som kommer fra regjeringen, og ønsker alle hjertelig velkommen tilbake hit når denne spesielle situasjonen er over.

Mvh.
Frank Movik
Kommunelleder

*********************************

Hvis noen trenger skyss kan man ringe Trond Johansen på tlf: 480 89 555. Skyssen vil foregå i Hansvikbåten til Trond, da folk kommer for tett innpå hverandre i taxi-båten. Prisene blir de samme som beskrevet før.

Når det gjelder andre forberedte avtaler, dugnader, møter o.l. i Ytre Beiarn, vil styret komme tilbake med info når disse tingene nærmer seg. Det er en uforutsigbar tid vi lever i.

Håper alle har det fint i denne vanskelige tiden!

Hilsen styret i velforeningen
v/Torild Nordland Hernes

Info om taxibåt 2020

Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.

Informasjon om eventuelle endringer vil komme på Ytre Beiarns Facebookside samt på
https://www.ytre-beiarn.net.

Tidspunkt for avganger i 2020 vist i kalender:

Viktige datoer i 2020

Fredag 3. April           Første planlagte taxibåttur
Lørdag 4. April  Utsetting av trapp på kaia AVLYST!!!
Lørdag 6. Juni  Dugnad
Fredag 17. Juli          Årsmøte
Lørdag 18. Juli Sommerfest
Uke 40  Opptak av trapp på kaia
9-11. Oktober  Siste tur for taxibåt

Grasrotandelen

Hei og godt nytt år til alle!

Vi ønsker å oppfordre alle som tipper å registrere seg for å gi grasrotandel til Ytre Beiarn velforening. Fra vi registrerte oss i 2012 har vi så langt mottatt 71526,61 fra Norsk tipping!! Det er ca 20 personer i dag som er registrert og vi ønsker gjerne at flere gjør det samme. 🙂

Benytt organisasjonsnummer: 992892250 når du registrerer deg.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

mvh Torild N Hernes

Utsetting av trapp på kaia på Øines

Vi ønsker å innkalle til dugnad for å sette ut trappa på kaia på Øynes i palmehelga lørdag 4. april 2020, kl 09:00.

Utsetting av trappa er avhengig av at fjorden er isfri og at det er forholdsvis lite vind. Det avhenger også av at nok folk er tilstede denne helga og at deltakere stiller med nødvendig utstyr. Dersom det ikke er mulig å sette ut denne helga må vi diskutere dette nærmere etter hvert.

Dersom Roger Nordland er tilstede denne helgen er det mulig å få opplæring i bruk av kran.

Hilsen styret i velforeningen v/Torild N. Hernes