Referat fra medlemsmøte 5. mars 2018.

Møtet ble avholdt på Nord universitet. Oppmøte: ca. 20 medlemmer.

Møtet ble ledet av Roger Nordland.

Saker:

 • Referatsaker
 • Hva gjør vi når båtruta legges ned 30. september?

Roger ønsket velkommen. Så overtok Anne Grete som orienterte om det Styret hadde gjort mht. saker som tidligere har vært oppe, og om hvordan «stoda» er når det gjelder skyss-situasjonen i fjorden. Her kom det fram at båtruta vil være en saga blott, men så lenge Thor har fast adresse på Nordland, har kommunen et ansvar for å sørge for mat og medisiner. Det er uklart hvordan kommunen tenker seg dette, men de er åpen for innspill fra velforeningen. Kommunen kan bidra med investering, men ikke med drift.

Det ble en levende og engasjert debatt med mange forslag og innspill. En del forslag, som kjøp av Medstraum og kjøp av luftputebåt fikk motstand pga. store kostnader. Selv om fylket/kommunen kan bidra med på investeringstilskudd, vil driftskostnadene bli svært store. Terje Nordland mener at skal vi få noe til, må vi, brukerne, være villige til å investere noe.

Kopling til reiselivet var et annet tema som kom opp. Dilemmaet er at reiselivet først og fremst er aktuelt på den tiden de fleste på «landet» likevel har skyssmuligheter med egen båt. Den store utfordringen for fritidsfolket vil være fra påske frem til fortøyninger og egen båt er satt på vannet, og fra midt /slutt september til elgjakta er avsluttet. Spørsmål som kom opp, var om turistoperatørene i den perioden turismen er på lavt nivå, vil kunne koples til våre fredags- og søndagsbehov. Her må kostnad undersøkes.

Med tanke på skyss i sommermånedene, ble det forslag om å bruke hjemmesida eller FB-sida for å annonsere når vi skal over og kan ta med 1-2-3 passasjerer, eller hvor de som har behov, kan etterspørre skyss. Dette må i tilfelle inn i ordnete former med en fast pris som alle er enige om.

Vinteradkomst ble også diskutert. Her ble scooter-kjøring tatt frem som eksempel, fra Beiarfjellet, eller, kanskje mer trygt, fra Enge-høgda (Svartvasssetra). Jan Arne gjorde oppmerksom på at det her er stor forskjell på «personlig» kjøring og transportkjøring. Dette må undersøkes.

Kommunen skal ha møte med fylket i mars-april. Kommunen ønsker dialog med og innspill fra velforeningen. Slike innspill kan kommunen så ta opp med fylket. Fylket vil bare snakke med oss gjennom kommunen. Det haster derfor med å få avklart forslag og problemstillinger som kan tas videre. Rådmann Nybakk mener vi må stile et brev til ordfører. Hva som enn skjer, må det godkjennes av kommunestyret.

Vedtak

Det settes ned to raskarbeidende grupper som skal utrede ulike muligheter og legge fram for styret:

 • Sverre Andersen og Toril Nordland Hernes: Undersøke ulike alternativer i fjorden; hvordan komme frem og tilbake, sommer som vinter. Snakke med kommunen, se på forslag knyttet til Thors behov.
 • Sverre finner ut når møtet mellom kommunen og fylket skal være.
 • Åge Jørgensen og Roger Nyhagen: Sondere og utforske mulige leverandører av tjenester for transport av passasjerer vår og høst. Stikkord: Leverandører; faste turer, for eksempel fredag og søndag; bestillingstur uansett ukedag; passasjerkapasitet; kostnader; evt. andre relevante forhold.

Anne Grete Solstad

sekretær

Båtruta går mot slutten.

Kjære hytteboere og –brukere i Ytre Beiarn

Båtruta går mot slutten. Konsesjonen utløper 30. september. Hva gjør vi, er det store spørsmålet. Styret har vært i dialog med Beiarn kommune ved ordfører og rådmann og med samferdselsråd Svein Eggesvik. Vi vil formidle det vi vet så langt.
Vi vil gjerne at DU er med på å diskutere. Kanskje har du og andre ideer og ser muligheter som er verd å dele, diskutere og gå videre med. Vi inviterer derfor alle interessenter til møte.

Tid: MANDAG 5. mars kl. 19.00
Sted: Nord universitet. Hovedinngang mot sør
Gå inn døra, ta til venstre. Følg korridoren forbi utstoppede fugler og opp trappen til høyre til 2. etasje. Rom 2442 er rett innenfor døra.

Tida går uhyggelig fort. Vi håper derfor du har anledning til å møte selv om det er kort varsel.

Kjenner du noen som ikke har e-post, vær snill å gi beskjed om møtet. Det er for liten tid til å sende innkalling med brev. Beklager dette.

Vel møtt!

Hilsen
Anne Grete Solstad
sekretær

Gledelig nytt – Nyttår i Ytre Beiarn

Hei alle Ytre Beiarn-venner

I ruteplanen for båtruta er det oppført båtforbindelse/bestillingstur 2. juledag. Nå har styret for YBV fått klargjort at det blir bestillingstur også 1. nyttårsdag. Det betyr at man kan dra innover med vanlig rute fredag 29. des. og komme seg tilbake mandag 1. januar 2018. 

Både 2. juledag og 1. nyttårsdag kjøres det søndagsrute. Begge er bestillingsturer. Det betyr at behovet må meldes til Leif Helge Olsen (Salten Cruise), tlf. 909 63 366 så snart som mulig.  

Ifølge avtalen må behov meldes inn senest kl. 18.00 dagen før. Dette mener vi i styret er i seneste laget når det gjelder disse to dagene. Av hensyn til mannskap som må rekvireres, anbefaler vi at det, om mulig,  meldes fra i løpet av henholdsvis lille-juleaften 23/12 og 29/12 . 

Så ønsker vi dere en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR med mange hyggelige stunder i Ytre Beiarn.

Hilsen
Anne Grete Solstad
(sekretær)

Referat fra sommerfesten 2017

Referat fra sommerfesten på Ungdomshuset 22. juli

Festen begynte kl. 19.00, men mange var kommet lenge før. Med stort og smått, og mye smått var det, var vi 90 betalende gjester. Rekord? Takket være det gode været gikk det veldig fint. Ungene moret seg lenge ute, mens de voksne pratet og hadde det hyggelig både inne og ute.

Medlemmer hadde kuttet og skåret poteter og grønnsaker. Elgjegerne pyntet som vanlig huset og skar kjøtt, mens «elgfruene» dekket bord og pyntet inne. Resultatet var til alles tilfredshet. Spesielt må nevnes Evy Nordland og Laila Kolbeinsvik. De var ansvarlig for den tradisjonsrike suppa som var kjempegod. De var på kjøkkenet hele kvelden og fordelte suppe i boller fra de mange grytene. Så må vi også takke de mange hjelperne underveis, til servering, rydding og oppvask på lørdagskvelden, og de som møtte opp søndagen for å sette Huset i orden igjen. Takk også til Julian som spilte så fint for oss, og til alle de ivrige loddselgere og premieutdelere.

Stemningen var høy hele kvelden, men det ble oppbrudd tidligere enn vanlig, noe spesielt noen av de unge likte dårlig. Det ble ingen dans, det må vel være første gang. La oss håpe det også blir siste gang.

Takk for en flott fest.

Anne Grete Solstad
sekretær

Viktige datoer i 2017

Dugnad

Lørdag 3. juni blir det dugnad

 • Vasking av ungdomshuset og kaihusene
 • Stell ute rundt huset, samt rydding av vei og grøfter Agnes – Sandvika
 • Beising av ny-veggen på kaia hvis det ikke ble gjort i fjor
 • Annet

Sommerfest

Lørdag 22. juli avholdes den tradisjonelle sommerfesten.

Årsmøte

Fredag 21. juli blir det årsmøte

Høstfest

Lørdag 23. september blir det høstfest hvis, for eksempel, DU tar initiativet

Vi kommer tilbake med nærmere orientering om oppgaver og om årsmøtesaker.

Hilsen styret i Ytre Beiarn velforening

 

Invitasjon til Årsmøte og Sommerfest 2016

sommerfest 2016

Årsmøte i Ytre Beiarn Velforening

Fredag 22.juli, kl. 20.30
Sted: Ungdomshuset

Årsmøtesaker

 • Sak 1: Godkjenning av innkalling
 • Sak 2: Godkjenning av saksliste
 • Sak3: Valg av ordstyrer og møtereferent
 • Sak 4: Styrets beretning
 • Sak 5: Årsregnskap
 • Sak 6: Innkomne forslag
 • Sak 7: Valg
 • Sak 8: Avslutning

Evt. saker må meldes til styret innen 15. juli.

Epost; roger.nordland@gmail.com
Mobil: 489 97 561

Ytre Beiarn Velforening inviterer til:

sommerfest 2 2016

Sommerfest på Ungdomshuset
Lørdag 23. Juli kl. 19.00 

Menyen er tradisjonell elgkjøttsuppe og elgjegerne sponser kjøttet. Vi håper at så mange som mulig får anledning til å være med på festen.

Hjelp til forberedelser mm. Fredag kveld skal det skjæres grønnsaker og potet til suppen, og på søndag skal det ryddes og vaskes på grendehuset. I tillegg er det behov for litt forefallende arbeid på selve festen. Frivillige kan melde seg til styret.

Underholdning

Alle som ønsker å bidra med underholdning på festen er hjertelig velkomne. Ta gjerne kontakt med styret på forhånd. J

Vel møtt!

På vegne av Styret, Roger Nordland, leder

Dugnad i Ytre Beiarn 4. Juni

dugnadPå tross av dårlig vær ble det gjort en stor innsats på dugnaden. Vi var et tjuetalls personer som bidro.

Her er noe av det som ble utført:

 • Vasking av kaihuset på Øynes.
 • Vasking på ungdomshuset med vindusvask og skrubbing av golv.
 • Vinduene er forberedt for oljing innvendig, som tas i neste runde.
 • Mønet over gangen på huset ble åpnet og sikret mot lekkasje.
 • Det gjenstående av ytterveggen ble beiset.
 • Plenen på huset var ferdig raket og ble slått med nyinnkjøpt gressklipper.
 • Det ble utført en god del rydding langs veien både på Stranda og i Brønnvikområdet.
 • I tillegg er det ryddet en tursti mellom Sandvika og Galtåga.
 • Vi fikk skrapet veien på to steder: på Stranda og i bakken ved Terje K/Arne Jon. Hensikten med dette er at vannet skal ledes mot grøft og stikkrenner. Vi håper på denne måten å unngå så mye isdannelse om vinteren og at veien skal bli jevn og fin.
 • Til slutt en av de viktigste oppgavene: servering av vafler, saft og kaffe. Det smakte godt på tampen av ei god arbeidsøkt.

Tusen takk til alle som bidro denne gangen!! Vi hadde ikke klart å ta vare på huset og holde grenda så fin uten den felles innsatsen som gjøres.

Med vennlig hilsen Roger.