Nyttårshilsen

Håper dere har fine og rolige juledager med alt det gode som jula har å by på. Ønsker å takke dere alle for året som har gått, det gode samarbeidet og samholdet.

Det har vært et fint år for velforeningen spesielt med tanke på gjenåpningen etter pandemien. Vi har endelig møttes igjen som før til sosiale tilsteninger som dugnader, årsmøte og elgfest. Vi har i tillegg gjennomført flatbrødbaker kurs og kulturvandring som begge ble en stor suksess.

Ønsker dere alle et riktig fredelig og godt nyttår, og legger ved noen fine og gode tilbakeblikk fra året som var.

Varm hilsen fra Elisabeth,
styreleder i Velforeningen

Øines kai ferdig

16. juni 2019, hilsen fra Roger Nordland

Etter ei skikkelig langøkt på lørdag, så fikk vi endelig trappa også på plass. En solid konstruksjon i alle fall. 🙂

Stor takk til alle som har ofret mange timer av sin fritid for å få det til. Og velkommen til alle brukerne av taxibåten og andre som ønsker å gå i land på Øyneskaia!

Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild

Kontingent Velforeningen

Til alle medlemmer og potensielt nye medlemmer.

18. juli i år ble det sendt en giro fra kasserer Gøril til medlemmene som vi har epost-adresse til, sammen med invitasjon til årsmøtet og festen i sommer. Vi ser at det fortsatt er en del medlemmer som ikke har betalt kontingent. Hvis du ikke fikk eposten i juli, kan det være vi har feil epost-adresse. Send gjerne en epost til roger.nordland@gmail.com så får vi korrigert adresselisten vår.

De som ønsker å betale kontingent kan betale kr. 200,- pr. medlem til konto: 0540.08.86999 Husk å skrive betalers navn i meldingsfeltet, da det ikke alltid framkommer hvem som eier kontoen.

Bli med og støtt opp om arbeidet for og aktiviteten i den fantastiske grenda vi har i Ytre Beiarn!

Med vennlig hilsen Roger Nordland, leder