Elgjakt 2019

Hei.

I et nydelig høstvær begynte vi første dag av elgjakta lørdag 28. september i Brønnvika/Agnesli. Allerede etter kort tid fikk vi sjansen og felte en elgokse på øvre Ravnflog. Da vi hadde tatt vare på den fortsatte vi jakta og litt utpå dagen ble det felt en til i Pallraklia. Vi hadde tre poster nedover langs Skjellåga og mot slutten av dagen kom det ku og kalv til den nederste posten i Brønnvika og ble felt der.

Da ble jakta avsluttet etter fire felte dyr. Noe fikk vi med oss og noe brukte vi neste dag på å få tatt vare på. Så fortsatte vi jakta på mandag ved lille Sandvatn. Vi så flere elg og felte ett ungdyr(fjordårskalv), og vi fikk den ned før det ble mørkt.

Tirsdag jaktet vi i Nordlandsdalen øst side mot Sandvikfjellet. Så noen elger men ikke kalv som vi var ute etter. Så litt ut på dagen så vi flere elger oppe i Lurfjellia ca ovenfor Lappgammen. To stk begynte å gå mot fjellet mens de andre laget post i rekke fra Klaven og opp mot Utkikken (Kjerkkvanntfjellet). Etter et par timer nærmet driverne seg elgene som tok løst og begynte å bevege seg nedover dalen mot Stilla der de tok retning oppover fjellet og vi lykkes å felle en kalv .

Nydelig vær har vi hatt i jakta i år!

For Jaktlaget Ytre Beiarn.
Roger Anton Nyhagen

Elgjakt 2019

Hei, her er info om elgjakta I Ytre Beiarn for 2019.

Siden jakta starter den 25 september og det i år er onsdag (midt i uka) vil vi begynne å jakte lørdag den 28 september, dette fordi det passer bedre med hensyn til jobb. Vi vil jakte hele påfølgende uke, og eventuelt videre helger etter dette.

Fellingstillatelsen fra Beiarn Kommune er på to okser, ei ku og tre kalver, totalt 6dyr.

Vi starter jakta i ytre del av området Agnes/Brønnvika.Vi er det vanlige jaktlaget: Karl Jan Solstad, Sverre Andersen, Ellen Abelgård, Trond Trondsen, Roger Nordland, Åge Jørgensen, Harald Bodøgaard og driver/ekstra jeger Mathias Nyhagen.

Grunneierne kan bestille kjøtt hos Roger Nordland.

Mvh. for jaktlaget Sandvik-Nordland-Øynes-Agnes
Roger Anton Nyhagen

Dugnad nr. 2, lørdag formiddag kl 10:00, 20. juli

Dugnad nummer 2 i år organiseres i år ikke av Velforeningen, men de som deltar selv. Oppgaver som kan gjøres er:
– Sikre veglysnett, spesielt ved veien utenfor hytta til Laila og Kolbjørn
– Fjerne greiner av trær på baksiden av Grendehuset
– Beising av bakside av uthuset ved Grendehuset. (Beis og pensel står i uthuset)
– Generell kvisting/rydding langs veien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Torild mobil: 99218370 Epost: tonohe@gmail.com

Øines kai ferdig

16. juni 2019, hilsen fra Roger Nordland

Etter ei skikkelig langøkt på lørdag, så fikk vi endelig trappa også på plass. En solid konstruksjon i alle fall. 🙂

Stor takk til alle som har ofret mange timer av sin fritid for å få det til. Og velkommen til alle brukerne av taxibåten og andre som ønsker å gå i land på Øyneskaia!

Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild