Dugnad nr. 2, lørdag formiddag kl 10:00, 20. juli

Dugnad nummer 2 i år organiseres i år ikke av Velforeningen, men de som deltar selv. Oppgaver som kan gjøres er:
– Sikre veglysnett, spesielt ved veien utenfor hytta til Laila og Kolbjørn
– Fjerne greiner av trær på baksiden av Grendehuset
– Beising av bakside av uthuset ved Grendehuset. (Beis og pensel står i uthuset)
– Generell kvisting/rydding langs veien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Torild mobil: 99218370 Epost: tonohe@gmail.com

Øines kai ferdig

16. juni 2019, hilsen fra Roger Nordland

Etter ei skikkelig langøkt på lørdag, så fikk vi endelig trappa også på plass. En solid konstruksjon i alle fall. 🙂

Stor takk til alle som har ofret mange timer av sin fritid for å få det til. Og velkommen til alle brukerne av taxibåten og andre som ønsker å gå i land på Øyneskaia!

Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild

Innkalling til dugnad på grendehuset 8. juni 2019.

Oppmøte kl. 10.00

Vår årlige dugnad skjer denne lørdagen og følgende aktiviteter er planlagt:

  • Jobb på kaia med kran, trapp, rekkverk pluss diverse. Her har vi allerede 5 deltakere og trenger maks 2 deltakere til. Kontakt Sverre ved evt. spørsmål.
  • Grendehuset: Vask av grendehus og utedo, rake løv, klippe gress på plenen og på veien opp til huset, rense takrenner.

  • Rydde veien fra Nordland til Sandvik. Her må vi ha minst fire personer, to med utstyr til hugging og saging og to som hjelper med rydding. Vå håper her å få Thor til å samle opp på traktortilhenger.

  • Rydde kratt langs Brønnvikveien. Anne-Lise og Leif har påtatt seg denne jobben.

Det blir servering av kaffe og vafler på grendehuset ca kl. 1400.

Ekstra dugnad lørdag 21. juli

  • Vi har en del oppgaver som kan gjøres da, og kommer tilbake til dette senere.

Mvh Torild
Leder i Velforeningen.

Monteringsarbeid på kaia på Øines.

Som de fleste sikkert har fått med seg har alt utstyr nå blitt fraktet til kaia i Ytre Beiarn. Arbeidet med å få alt på plass er påbegynt og vil fortsette utover når folk er på plass og har anledning til å jobbe. Velforeningen har ansvaret for dette og Terje Ilstad leder arbeidet. Etter at arbeidet er utført skal dette også godkjennes før det kan tas i bruk.

Hvis alt går etter planen ferdigstilles dette i løpet av få uker, slik at Taxibåten kan begynne å legge til den nye trappa.

NB!! Vi må huske at hele opplegget er basert på frivillig arbeide og at alle gjør sitt beste i saken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer kan de sendes på e-post til tonohe@gmail.com. Vi ser gjerne at Terje Ilstad ikke får alle henvendelser og får jobbe med saken uten for store forstyrrelser.

Mvh Torild Hernes
Leder Velforeningen.

Taxi-båt førstkommende helg

Denne helga kjører Trond Johansen sin første tur med taxi-båt inn Beiarfjorden. Som vi alle vet er ikke arbeidet med trapp og kran ferdigstilt på kaia. Trond kjører derfor til Hågen på Nordland hvor passasjerene blir hentet i land til brygga i småbåter. Erik Hernes og Sverre Andersen tar imot Trond med sine båter.

mvh Torild