Monteringsarbeid på kaia på Øines.

Som de fleste sikkert har fått med seg har alt utstyr nå blitt fraktet til kaia i Ytre Beiarn. Arbeidet med å få alt på plass er påbegynt og vil fortsette utover når folk er på plass og har anledning til å jobbe. Velforeningen har ansvaret for dette og Terje Ilstad leder arbeidet. Etter at arbeidet er utført skal dette også godkjennes før det kan tas i bruk.

Hvis alt går etter planen ferdigstilles dette i løpet av få uker, slik at Taxibåten kan begynne å legge til den nye trappa.

NB!! Vi må huske at hele opplegget er basert på frivillig arbeide og at alle gjør sitt beste i saken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer kan de sendes på e-post til tonohe@gmail.com. Vi ser gjerne at Terje Ilstad ikke får alle henvendelser og får jobbe med saken uten for store forstyrrelser.

Mvh Torild Hernes
Leder Velforeningen.

Taxi-båt førstkommende helg

Denne helga kjører Trond Johansen sin første tur med taxi-båt inn Beiarfjorden. Som vi alle vet er ikke arbeidet med trapp og kran ferdigstilt på kaia. Trond kjører derfor til Hågen på Nordland hvor passasjerene blir hentet i land til brygga i småbåter. Erik Hernes og Sverre Andersen tar imot Trond med sine båter.

mvh Torild

Info fra Trond Johansen om båtskyss i påsken.

Har i dag fått følgende melding fra Trond Johansen. Jeg vil tro at dette er en gladmelding for flere. 🙂

“Hei

Påsken nærmer seg og mange spør ang. drift av taxibåten “Sjøsprøyt” i påsken.

Status på isforholdene i fjorden er at det ligger is stort sett sammenhengende fra Agnes til Tverrvik. Isen er mellom 30 og 40 cm. tykk og med de temperaturforholdene vi har nå, er det vanskelig å se for seg at isen forsvinner med det første.

Dette innebærer at “Sjøsprøyt” i henhold til avtalen ikke vil være i drift, så lenge det er is i fjorden. Etter min vurdering, vil fjorden ikke være isfri før etter påske.

Jeg vil imidlertid tilby å skysse folk til Agnes med en mindre båt (Hansvik 18 fot). Dette innebærer at jeg må ta flere turer. Det er selvfølgelig også et visst værforbehold. Redningsvester vil bli utdelt av meg.

Jeg vil være tilgjengelig for skyss fredag 12. fra kl. 1600 og onsdag 17. fra kl. 1600. Skyss tilbake får vi avtale etter hvert, men i utgangspunktet må det vel bli søndag 21. og mandag 22.

Vennlig hilsen Trond “

Riktig god påske til alle!!
mvh Torild

Taxibåt i Beiarfjorden

Taxibåten er alltid avhengig av isfri fjord, så enda kan vi ikke med sikkerhet si om taxibåten vil gå i påsken.

Trappa på Øineskaia vil ikke bli ferdig til påske, dvs. at hvis taxibåten går, må passasjerene tas i land på andre måter. Dette har vi ingen informasjon om foreløpig, men vil komme tilbake til det.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.

Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

Status utbygging av 4G på Agnesodden.

Vi har fått følgende informasjon om utbyggingen på Agnesodden fra næringskonsulent Bjørnar Brændmo i Beiarn kommune:

“Som avtalt sender jeg noen ord om status. Vedlagt følger teoretisk dekningskart med beskrivelse.
All infrastruktur, bygg, mast og strømtilførsel Agnesodden er ferdig.
Telenor, gjennom underleverandører som jeg ikke kjenner til hvem er, forbereder montering av sendeutstyr på Tverviknakken og i ny mast Agnesodden.
I henhold til fremdriftsplan skal anlegget være klart til bruk(settes i drift) i løpet av mars måned.
Ut fra de opprinnelige planer så vil det bli 4G dekning i hele området.

Det ligger ikke noe trådløst nett i planene, men med 4G dekning vil det (etter det jeg forstår) være enkelt å etablere en trådløs nett løsning.
Og da selvfølgelig Telenor basert. Har ikke så mye kunnskap på dette området, så ta det for det det er, og så får ekspertene se på de mulighetene som finnes.

Med vennlig hilsen
Bjørnar Brændmo”


Brukerveiledning værstasjon

Kameraet er plassert på uthusveggen hos Sverre Andersen på Øynes, hvor man kan se ut over fjorden mot Tarnes.

Brukerveiledningene er skrevet for Androide telefoner. Den kan også benyttes for andre telefoner for eksempel Iphone, bare at man da benytter en annen app for nedlastning av disse appene. 

Brukerveiledningen kan sees  på nettet eller lastes ned til din PC.