Elgjakt 2019

Hei, her er info om elgjakta I Ytre Beiarn for 2019.

Siden jakta starter den 25 september og det i år er onsdag (midt i uka) vil vi begynne å jakte lørdag den 28 september, dette fordi det passer bedre med hensyn til jobb. Vi vil jakte hele påfølgende uke, og eventuelt videre helger etter dette.

Fellingstillatelsen fra Beiarn Kommune er på to okser, ei ku og tre kalver, totalt 6dyr.

Vi starter jakta i ytre del av området Agnes/Brønnvika.Vi er det vanlige jaktlaget: Karl Jan Solstad, Sverre Andersen, Ellen Abelgård, Trond Trondsen, Roger Nordland, Åge Jørgensen, Harald Bodøgaard og driver/ekstra jeger Mathias Nyhagen.

Grunneierne kan bestille kjøtt hos Roger Nordland.

Mvh. for jaktlaget Sandvik-Nordland-Øynes-Agnes
Roger Anton Nyhagen

Dugnad nr. 2, lørdag formiddag kl 10:00, 20. juli

Dugnad nummer 2 i år organiseres i år ikke av Velforeningen, men de som deltar selv. Oppgaver som kan gjøres er:
– Sikre veglysnett, spesielt ved veien utenfor hytta til Laila og Kolbjørn
– Fjerne greiner av trær på baksiden av Grendehuset
– Beising av bakside av uthuset ved Grendehuset. (Beis og pensel står i uthuset)
– Generell kvisting/rydding langs veien.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Torild mobil: 99218370 Epost: tonohe@gmail.com

Øines kai ferdig

16. juni 2019, hilsen fra Roger Nordland

Etter ei skikkelig langøkt på lørdag, så fikk vi endelig trappa også på plass. En solid konstruksjon i alle fall. 🙂

Stor takk til alle som har ofret mange timer av sin fritid for å få det til. Og velkommen til alle brukerne av taxibåten og andre som ønsker å gå i land på Øyneskaia!

Nordland havn.

Da har Trond Johansen og Terje Nordland fjernet brygga fra Hågen og laget en flott brygge i Reitåkerura som kan benyttes for ilandstigning fra taxibåt og andre båter.

Det ser veldig bra ut og vi gleder oss til å ta i bruk denne i tillegg til det tilbudet vi får på Øineskaia. Skikkelig bra jobba!!

-torild

Innkalling til dugnad på grendehuset 8. juni 2019.

Oppmøte kl. 10.00

Vår årlige dugnad skjer denne lørdagen og følgende aktiviteter er planlagt:

  • Jobb på kaia med kran, trapp, rekkverk pluss diverse. Her har vi allerede 5 deltakere og trenger maks 2 deltakere til. Kontakt Sverre ved evt. spørsmål.
  • Grendehuset: Vask av grendehus og utedo, rake løv, klippe gress på plenen og på veien opp til huset, rense takrenner.

  • Rydde veien fra Nordland til Sandvik. Her må vi ha minst fire personer, to med utstyr til hugging og saging og to som hjelper med rydding. Vå håper her å få Thor til å samle opp på traktortilhenger.

  • Rydde kratt langs Brønnvikveien. Anne-Lise og Leif har påtatt seg denne jobben.

Det blir servering av kaffe og vafler på grendehuset ca kl. 1400.

Ekstra dugnad lørdag 21. juli

  • Vi har en del oppgaver som kan gjøres da, og kommer tilbake til dette senere.

Mvh Torild
Leder i Velforeningen.

Monteringsarbeid på kaia på Øines.

Som de fleste sikkert har fått med seg har alt utstyr nå blitt fraktet til kaia i Ytre Beiarn. Arbeidet med å få alt på plass er påbegynt og vil fortsette utover når folk er på plass og har anledning til å jobbe. Velforeningen har ansvaret for dette og Terje Ilstad leder arbeidet. Etter at arbeidet er utført skal dette også godkjennes før det kan tas i bruk.

Hvis alt går etter planen ferdigstilles dette i løpet av få uker, slik at Taxibåten kan begynne å legge til den nye trappa.

NB!! Vi må huske at hele opplegget er basert på frivillig arbeide og at alle gjør sitt beste i saken. Dersom noen har spørsmål eller kommentarer kan de sendes på e-post til tonohe@gmail.com. Vi ser gjerne at Terje Ilstad ikke får alle henvendelser og får jobbe med saken uten for store forstyrrelser.

Mvh Torild Hernes
Leder Velforeningen.