Ekstra dugnad

I forbindelse med årsmøtehelda blir det dugnad for alle som ønsker å bidra, og ikke kunne være til stede på forrige dugnad. Frammøte kl 10:00 ved grendehuset lørdag 17. juli.

Forslag til arbeid: 

 • Reparering/oppussing av venterom Agnes.
 • Greining evnt. nedsaging av storospene bak ungdomshuset.
 • Nedsaging av store grantrær som tar i ledning mellom gatelys Lisjordhågen
 • Forstsette rydding mellom Øines kai og Brønnvika

Enkelte av disse oppgavene er store og krevende, og kan være for mye å ta i denne omgangen. De som jobber på denne dugnaden kan gjerne fremme egne forslag til hva som kan gjøres. Alle initiativ og alle former for innsats mottas med takk! 🙂

Mvh Torild Nordland Hernes
leder i Ytre Beiarn velforening

Sommerfest 2021 avlyst

Styret i velforeningen har tatt en beslutning om å avlyse sommerfesten også i år.

Vi håpet lenge at det skulle være mulig å arrangere sommerfesten, men vi kom til slutt fram til at vi ikke kunne påta oss ansvaret for smittevern ved en slik sammenkomst.

mvh Torild Nordland Hernes
leder Ytre Beiarn velforening.

Dugnad lørdag 12. juni 2021

Lørdag 12. juni blir det dugnad arrangert av Ytre Beiarn velforening. Vi møter som vanlig opp ved ungdomshuset klokka 10:00 på lørdag formiddag. Ta gjerne med utstyr og verktøy.

Følgende oppgaver er aktuelle:

 • Rydding langs vei – prioriterer i år fra Øineskaia til Brønnvik
 • Vask av kaihus Øines
 • Beising av vegger kaihus Øines
 • Vask av ungdomshus
 • Hogst av ved? Rydding i bod
 • Raking bakside uthus

Velkommen til dugnad! 🙂

mvh Torild Hernes
leder YBVF

Taxibåt.

Taxibåten kan dessverre ikke gå til Tverrvik enda. Det skyldes at et av festene på flytebrygga er revet og at landgangen derfor ikke kan monteres opp.

Beiarn kommune tror at dette forhåpentligvis kan bli rettet opp til neste helg, dvs. til 16. april.

mvh Torild N. Hernes

Taxibåt, koronarestriksjoner.

 • Det blir begrenset passasjerkapasitet. Max 6 passasjerer pr. tur.
 • Det vil være påbudt med munnbind om bord i båten. Passasjerer uten munnbind får ikke være med, med mindre det foreligger attest fra lege om fritak.
 • Det henstilles til alle reisende å følge smitteverntiltakene. 
 • Ta kontakt med Trond Johansen på forhånd dersom du skal reise med taxibåten.
  Mobil 480 89 555.

NB! Båttrafikk er avhengig av det ikke er is i fjorden.

Viktige datoer i 2021

Fredag 26. marsFørste tur for taxibåt
Lørdag 12. juniDugnad
Fredag 16. juliÅrsmøte i Velforeningen
Lørdag 17. juliSommerfest (Coronaavhengig!)
Uke 40Opptak av trapp på kaia
8. – 10. oktoberSiste helg for taxibåt

NB! Utsetting av trapp på kaia avtales nærmere utover våren.

Hilsen styret i velforeningen.

Informasjon om taxibåt i Beiarfjorden 2021.

OBS! Alle turer er avhengige av at det IKKE er is i fjorden. Taxibåten vil være tilgjengelig fra Kjelling og Tverrvik på følgende datoer:

NB!! Avganger fra Kjelling 16. april, 11. juni, 9. juli, 27. august og 24. september blir kl. 19.00. (Merket med blått i kalender).

Følgende klokkeslett gjelder:

Kontakt Trond Johansen på mobiltelefon nummer: 480 89 555 angående informasjon om taxibåten og forespørsler om bestillingsturer.

OBS! Ytre Beiarn Velforening leier taxibåten, men har ellers ikke ansvar for å svare på forespørsler angående tilgjengelighet.

Informasjon om eventuelle endringer vil komme på Ytre Beiarns Facebookside samt på https://www.ytre-beiarn.net.

Hilsen fra styret i Ytre Beiarn velforening, v/leder Torild Nordland Hernes

Elgjakt Ytre Beiarn 2020.

Hei

Vi ser at vi kan gjennomføre elgjakt i Korona året og vi vil følge de smittevern regler som gjelder.

Dessverre er det to av jaktlaget som ikke er med i år, Harald Bodøgård pga sykdom og Sverre Andersen som har flyttet. Vi er likevel 6 stk. Karl Jan, Ellen, Trond, Åge m/hund, Roger og Roger Anton.

Beiarn Kommune har gjort ett vedtak om endring av minsteareal for felling av elg, De vil at det tas ut flere dyr pga for mye dyr og lite mat om vinteren;

Ytre Beiarn var før godkjent med 18000daa ( 18000: 3000 = 6 stk) Etter gjennomgang har Kommunen satt ny godkjenning til 22000daa areal dette pga gjengroing og høyere skoggrense. Det betyr at det arealet som en elg trenger å beite på blir satt ned fra 3000daa til 2400daa, dermed blir det økning i antall dyr som kan felles. 22000:2400=9,16. For Ytre Beiarn endres dette med en økning på tre stk, 2 kalv og 1 voksen Da blir kvoten for 2020 på følgende:
Voksne hanndyr: 3 stk, Voksne hunndyr : 1 stk, Kalv 1/2 år : 5 stk – Sum : 9 stk

Vi vil starte jakta den 25 september. De som ønsker å bestille kjøtt gir beskjed til  Roger Nordland, (489 97 561)

For jaktlaget Ytre Beiarn : 
Roger Anton Nyhagen. (915 70 760)